Сетевое издание
Современные проблемы науки и образования
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,006

Выпуск журнала №2 (часть 2) за 2015 год

Физико-математические науки
Кайгермазов А.А., Кудаева Ф.Х., Кармоков М.М., Нахушева Ф.М.
Кудаева Ф.Х., Кайгермазов А.А., Нахушева Ф.М., Долова М.Х., Мамбетов М.Ж.
Кайгермазов А.А., Кудаева Ф.Х., Кармоков М.М., Мамбетов М.Ж., Долова М.Х.
Химические науки
Дементьева Т.М., Компанцева Е.В., Айрапетова А.Ю., Фролова О.О.
Биологические науки
Сергеева М.С., Пятин В.Ф., Сергеева М.С., Пятин В.Ф., Глазкова Е.Н., Широлапов И.В., Якунина С.В., Коровина Е.С., Романчук Н.П.
Святова Н.В., Мифтахов С.Ф., Мифтахов Т.Ф., Сидорова М.Н.
Рева И.В., Рева И.В., Рева Г.В., Ямамото Т.Т., Даниленко М.В., Рева Г.В., Даниленко М.В., Рева И.В., Рева Г.В., Ямамото Т.Т., Гульков А.Н., Даниленко М.В., Вершинина С.С., Шмелёв М.Е., Тясто В.А., Овчинникова Е.В., Балдаев С.Н.
Григорьева Ю.В., Суворова Г.Н., Кулакова О.В., Тулаева О.Н.
Фархутдинов Р.Г., Набеева Р.А., Уразбахита Н.А., Коробова А.В., Хайруллина Р.Р., Абузглина Р.И., Ямалеева А.А., Ибрагимов А.Г.
Технические науки
Валюкевич Ю.А., Алепко А.В., Дубовсков В.В., Яковенко Д.М.
Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В., Железникова О.Е., Кирюхин Ф.М., Подсеваткин В.Г., Кирюхина С.В.
Бейсекова Т.И., Тургумбаева Х.Х., Лапшина И.З., Шанбаев М.Ж., Абдуалиева Ж.У.
Полников В.В., Пономарева Т.Г., Александров М.А., Земенкова М.Ю., Пимнев А.Л.
Шиповалов А.Н., Земенкова М.Ю., Шпилевой В.А., Александров М.А., Пономарева Т.Г.
Машеков С.А., Абсадыков Б.Н., Алимкулов М.М.
Ананенко К.Е., Кондратьева А.А., Зашихин А.В.
Цепкова М.И., Ступина А.А., Корпачева Л.Н., Федорова А.В., Джиоева Н.Н., Цепкова М.И., Ступина А.А.
Корпачева Л.Н., Ступина А.А., Цепкова М.И., Федорова А.В., Богданова О.В., Ступина А.А., Цепкова М.И.
Капустина С.В., Кирякова О.В., Капустина А.В., Лапина Л.А., Ступина А.А.
Лапина Л.А., Ступина А.А., Кирякова О.В., Капустина С.В., Волошин Р.В., Гронь Д.Н.
Апасов Т.К., Апасов Г.Т., Порожняков Д.В., Саранча А.В.
Федорова А.В., Ступина А.А., Цепкова М.И., Корпачева Л.Н., Джиоева Н.Н., Ступина А.А., Цепкова М.И.
Богданова О.В., Ступина А.А., Корпачева Л.Н., Федорова А.В., Джиоева Н.Н.
Кирякова О.В., Ступина А.А., Лапина Л.А., Капустина С.В., Корпачева Л.Н., Гронь Д.Н.
Шахов С.В., Мальцева О.В., Ткачев О.А., Сухарев И.Н., Шубкин С.Ю.
Кочев А.Г., Соколов М.М., Москаева А.С., Соколов М.М., Кочева Е.А.
Аксенов К.А., Антонова А.С., Дудин Н.А., Аксенова О.П., Смолий Е.Ф.
Болтовский В.А., Байбара С.Н., Дикий Р.В., Алейникова О.А.
Коновалов В.М., Гликин Д.М., Соломатова С.С.
Сарсикеев Е.Ж., Молдованова Е.А., Шолохова И.И., Сарсикеев Е.Ж., Молдованова Е.А.
Бакмаев С.М., Емец В.М., Тингаев Н.В., Цепилов Г.В.
Емец В.М., Лыткин Л.К., Филатов Г.А., Цепилов Г.В., Шупегин М.Л.
Неверов Е.Н., Гринюк А.Н., Третьякова Н.Г.
Свешников В.К., Куренщиков А.В., Сенькина Т.А.
Гронь Д.Н., Гронь Е.А., Кирякова О.В., Лапина Л.А., Жаринова Н.Ю.
Латыев С.М., Белойван П.А., Табачков А.Г., Салогубова И.С., Пашкевич М.Л.
Лабутин В.Н., Пустовалов Д.О., Белова С.А., Кайгородов А.К.
Шаров К.В., Пустовалов Д.О., Богомягков А.В., Белова С.А., Мазунина Н.В.
Кидакоев А.М., Шайлиев Р.Ш., Биджиев С.Х., Кидакоев А.М., Лепшоков Р.А., Лепшокова С.А.
Черкасов Р.И., Адигамов К.А., Воронин В.В., Гапон Н.В., Сизякин Р.А.
Бэетрэу С.А., Ключников А.Т., Шулаков Н.В.
Арутюнов Ю.А., Возовиков И.Н., Молокин Ю.В., Чащин Е.А., Шеманаева Л.И.
Левцев А.П., Макеев А.Н., Макеев Н.Ф., Нарватов Я.А., Голянин А.А.
Петросова И.А., Гусева М.А., Андреева Е.Г., Бахадурова З.Б., Айкян Д.А.
Педагогические науки
Кондаков В.Л., Копейкина Е.Н., Усатов А.Н., Воронин И.Ю., Балышева Н.В.
Сухарев А.И., Щетинин И.Д.
Вериго Л.И., Данилова Е.Н., Вышедко А.М., Демидко Н.Н.
Белова Т.А., Брицкая А.Л., Емельянова Н.М., Непша И.В., Сивирина О.А.
Кенжалиева С.З., Товарниченко Л.В., Кенжалиева А.А.
Сельскохозяйственные науки
Малахова Т.А., Салаткова Н.П.
Воронкова Н.А., Воронкова Н.А., Храмцов И.Ф., Воронкова М.Н., Дороненко В.Д.
Медицинские науки
Губарева Е.А., Сотниченко А.С., Куевда Е.В., Сьоквист С.Д., Торрес Н.Ф., Орлов С.В., Гилевич И.В., Гуменюк И.С., Порханов В.А., Маккиарини П.Р., Маккиарини П.Р.
Радышевская Т.Н., Старикова И.В., Патрушева М.С., Триголос Н.Н., Алеханова И.Ф., Васенев Е.Е.
Диленян Л.Р., Багрий А.С., Диленян Л.Р., Белкания Г.С., Багрий А.С., Корепанов С.К., Рыжаков Д.И., Андронова Л.Н., Пухальская Л.Г.
Морозов Е.В., Башинская О.С., Субботин А.Г., Нарушев В.Б.
Селиверстова М.А., Бахор Т.А., Зырянова О.Н., Лобарева В.С., Мамаева С.В., Шмульская Л.С.
Бородина Г.Н., Изатулин В.Г., Карабинская О.А., Колокольцев М.М., Селиверстов П.В.
Мышкина Н.А., Власова Т.И., Лещанкина Н.Ю., Власов П.А., Радайкина О.Г., Полозова Э.И., Спирина М.А.
Кирко Г.Е., Аверьянова Н.И., Кустова Я.Р., Балуева Л.Г., Иванова Н.И., Коломеец Н.Ю.
Аджиенко В.Л., Андреева И.Н., Микаэлян М.Ф., Тимурзиева А.Х., Цахаева К.Г.
Горяинов Ю.А., Мокина Н.А., Гудкова М.А., Самойлова Е.Н., Плотникова Г.А., Горяинов Ю.А.
Экономические науки
Косенчук О.В., Блинов О.А., Новиков Ю.И., Рабканова М.А.
Перекрёстова Л.В., Коробейникова О.М., Коробейников Д.А.
Блинов О.А., Шумакова О.В., Нардин Д.С., Нардина С.А.
Шумакова О.В., Крюкова О.Н., Рабканова М.А.
Сучков Е.А., Жаринов В.В., Треушников Р.В.
Социологические науки
Валикина Ю.Р., Коротаева А.В., Черепанова В.Н.
Суворова Н.В., Пивоварова И.В., Пилипенко Л.М.
Утешев Р.С., Черепанова В.Н., Суворова Н.В.
Утешев Р.С., Черепанова В.Н., Пивоварова И.В.
Утешев Р.С., Черепанова В.Н., Пивоварова И.В.
Философские науки
Попов В.В., Агафонова Т.П.
Хохрина З.В., Машанов А.А., Ростовцева М.В.
Гришина Е.С., Гришина Е.С., Котлова Т.Б.
Филологические науки
Тихомирова А.В., Петрушко И.А., Богатырева О.П.
Закирова Р.М., Закирова Р.М., Атаманова Г.И.
Исраилова Л.Ю., Исраилова Л.Ю., Эльжуркаева М.Я.
Муталимов В.А., Муталимова Э.Р., Абасова А.К.
Исторические науки
Геолого-минералогические науки
Димухаметов Д.М., Новопоселенских Л.А., Бахарева Н.С.
Психологические науки
Казакова Т.В., Яковлева Е.Н., Майорова Г.Г., Романцова Н.Ф., Фирер Н.Д., Дрыгина И.В.
Казакова Т.В., Басалаева Н.В., Захарова Т.В., Лукин Ю.Л., Луговская Т.В., Соколова Е.В., Семенова Н.И.
Казакова Т.В., Басалаева Н.В., Лобанова О.Б., Захарова Т.В., Яковлева Е.Н., Фирер Н.Д., Лукин Ю.Л.
Басалаева Н.В., Захарова Т.В., Казакова Т.В., Колокольникова З.У., Паркайкина Г.А., Мосина Н.А.
Басалаева Н.В., Артюхова Т.Ю., Захарова Т.В., Казакова Т.В., Свиридова А.Н., Гордиенко Е.В.
Фармацевтические науки
Лукша Е.А., Корнеева И.Н., Савченко И.А., Погодин И.С., Иванова Е.В., Володина Т.А., Оздоев М.М.
Фомин А.Н., Мерзлякова Ю.А., Смирнова А.В., Алтухова В.В.
Сочнев В.С., Кодониди И.П., Бандура А.Ф., Смирнова Л.П., Ивченко А.В., Шатохин С.С., Филимонов Ю.Д., Кодониди М.И.
Шевченко А.М., Погребняк А.В., Крылов Н.Н., Кузнецов А.В., Компанцева Е.В.
Варина Н.Р., Куркин В.А., Авдеева Е.В., Климова Л.Д., Щербовских А.Е., Лапина А.С., Филиппова Е.А.
Бжихатлова М.А., Андреева О.А., Оганесян Э.Т., Воронков А.В., Геращенко А.Д.
Манджиголадзе Т.Ю., Кузнецова Л.С., Романцова Н.А., Кузнецов А.В.
Микаэлян М.Ф., Алейникова Е.И., Андреева И.Н.
Михайлова В.Н., Шумиловских Е.В., Шахина С.Г., Солонинина А.В.
Овакимян А.Г., Бичеров А.А., Кодониди И.П., Оганесян Э.Т., Манвелян Э.А., Бичеров А.В., Тюрин Р.В., Зайченко С.Б., Манвелян М.М.
Хаджиева З.Д., Чумакова В.А., Губанова Л.Б.
Куркин В.А., Поройков В.В., Куркина А.В., Авдеева Е.В., Правдивцева О.Е.
Айрапетова А.Ю., Манукян К.А., Хромцова Е.Н., Шаталова Т.А.
Географические науки
Полякова Е.В., Кутинов Ю.Г., Минеев А.Л., Полякова Е.В., Кутинов Ю.Г., Чистова З.Б.
Белозерцева И.А., Белозерцева И.А., Воробьева И.Б., Власова Н.В., Лопатина Д.Н., Янчук М.С.
Белозерцева И.А., Белозерцева И.А., Доржготов Д.Д., Энхтайван Д.Д., Сороковой А.А.
Власов А.Б., Мищенко Д.М., Мещеряков В.И., Салов С.В., Костенецкий О.В.
Политические науки
Юридические науки
Пономаренко С.И., Пономаренко А.С.
Беспалова М.А., Волков П.А., Демченко Н.В., Москаленко С.А., Семенов Р.И.
Спиридонова О.С., Соколов А.Ю., Пономаренко Д.В., Кайргалиев Д.В., Мельников И.Н.
Ветеринарные науки
Хохлов А.В., Роменский Р.В., Фурманов И.Л., Бреславец В.М., Роменская Н.В.
Волков А.А., Староверов С.А., Ласкавый В.Н., Султанов А.А., Староверов С.А., Горелов Ю.М., Абуталип А.А., Волков А.А.
Трофимова Е.Н., Шастин П.Н., Тюлкин С.В., Вафин Р.Р.
Никонков Д.Л., Резниченко А.А., Денисова Н.А., Сыровицкий В.А.
Резниченко Л.В., Стаценко М.И., Воробиевская С.В., Постникова Т.А.
Культурология
Искусствоведение
Архитектура