Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,006

Issue №5 in 2011

Physics and mathematics
Chemical sciences
Nesterov A.A., Panich A.A., Svirskaya S.N., Krikov V.V., Vasiliev I.V., Marakhovskiy M.A.
Shumilin A.S., Zaseeva I.V., Shahkel'djan I.V., Atroschenko Yu.M., Nikishina M.B., Hodorovskaja A.M.
Biological sciences
Latypov R.F., Khaziakhmetov F.S.
Minina V.I., Minina V.I., Druzhinin V.G., Druzhinin V.G., Timopheeva A.A., Timopheeva A.A., Larionov A.V.
Balabashin D.S., Balabashin D.S., Zaytseva-Zotova D.S., Toporova V.А., Panina А.А., Markvicheva Е.А., Svirschevskaya Е.V., Aliev Т.К., Aliev Т.К.
Shkurat T.P., Shestopalov A.V., Guskov G.E., Prokofiev V.N., Butenko A.I., Belik T.V., Bibov M.Yu., Lyangasova O.V., Shkurat M.A., Mashkina E.V., Mandzhieva S.S, Butenko E.V., Sevastyanova I.N., Ryzhkov P., Vachkanov E.M.
Engineering
Kochmarskiy A.V., Bessonov V.A., Chugaynov A.S.
Nemtinov V.A., Gorelov A.A., Gorelov I.A., Nemtinov K.V.
Grahov D.V., Yagupov A.I., Beketov A.R., Baranov M.V.
Teaching Science
Arutyunyan T.G., Kravchenko V.M., Lavrichenko K.S.
Medical sciences
Dibirov M.D., Kostuchenko M.V., Ramazanova U.I., Isaev A.I., Polyakov I.A., Uanov А.А., Ataev Т.А., Nuhov R.R.
Alexandrov A.V., Makarova T.S., Alekhina I.Y., Emelyanova O.I., Emelyanov N.I.
Sukharev A.E., Sukharev A.E., Achushkova L.M., Achushkova L.M., Bulakh N.A., Bulakh N.A., Ermolajeva T.N., Ermolajeva T.N.
Shchеkotova A.P., Shchеkotov V.V., Bulatova I.A., Latysheva S.E., Nenasheva O.Yu., Krivtsov A.V., Larionova G.G.
Cheryomushnikova I.I., Notova S.V., Barysheva E.S., Davydova N.O., Grivko N.V., Smantser T.A.
Gerasimova N.G., Vaskova N.A., Shuvalova U.V., Kovalenko E.N., Gorbatov V.A., Ahverdieva T.B
Zar Ni Maw Win, Korenevsky N.A., Kuzmin A.A., Kuzmina M.N.
Matveev R.S., Chibisov S.M., Yamashev I.G., Matveev R.S., Chibisov S.M., Yamashev I.G.
Chibisov S.M., Katinas G.S., Dementiev M.V., Kirichek A.A., Sorokin A.V., Kharliskaya E.V., Eremina I.S., Drogova G.M.
Economics
Sociological Science
Philosophy of Science
History of Science
Psychological Science
Pharmaceutical Sciences
Basareva O.I., Kostrov S.V., Bukreeva E.M., Hapchaeva D.A., Lositskaya O.S., Zimina Y.V.
Earth Science