Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 1,006

Issue №1 in 2017

Medical sciences
Filimonova L.A., Borisenko N.A., Alekseev I.A., Yaskevich R.A., Davydov E.L.
Kit O.I., Frantsiyants E.M., Moiseenko T.I., Verenikina E.V., Cheryarina N.D., Kozlova L.S., Pogorelova Y.A.
Karapetyan G.E., Pakhomova R.A., Kochetova L.V., Vasilenya E.S., Nazaryants Y.A.
Pasechnik O.A., Stasenko V.L., Pitsenko N.D., Blokh A.I.
Kaspruk L.I., Zhakupova G.T., Snasapova D.M.
Reva I.V., Yamamoto T.T., Lemeshko T.N., Oleksenko O.M., Gulkov A.N., Albrandt K.F., Mozhilevskaya E.S., Baldaev S.N., Indyk M.V., Nikolaenko G.A., Reva G.V.
Podgornaya A.V., Makhmutkhodzhaev A.S., Kokh L.I., Mikheenko G.A., Yurev S.Y.
Rafikova Y.S., Loshkova E.V., Podporina M.A., Saprina T.V., Mikhalev E.V., Dmitrieva A.V.
Gevorkyan R.S., Rymashevsky A.N., Volkov A.E., Babaeva M.L.
Midlenko V.I., Smolkina A.V., Barbashin S.I., Slesareva E.V., Chavkin P.M., Demin V.P.
Dzhioev I.G., Bedoeva Z.R., Kaboeva B.N., Batagova F.E., Enaldiev G.N., Tsutsieva A.L.
Kurkin D.V., Volotova E.V., Bakulin D.A., Khanina Y.A., Verkholyak D.V., Tyurenkov I.N.
Kachesov A.V., Korolev S.B., El Mudni Y.M.
Rylova N.V., Sereda A.P., Samoylov A.S.
Martynova N.V., Lipatov I.S., Tezikov Y.V., Ovchinnikova M.A., Ryabova S.A.
Gustov A.V., Aleksandrova E.A., Borodacheva I.V., Erokhina M.N., Parshina E.V., Belyakov K.M.
Vorobev M.V., Dzhuraeva S.F.
Kozik V.A., Lozhkina N.G., Khasanova M.K., Glebchenko E.A., Kuimov A.D.
Varganov M.V., Kasatkin A.A., Ledneva A.V.
Kostyrnoy A.V., Kerimov E.Y., Kerimov E.E., Emad Mochamed, Abdel S.K. Bayumi
Zyulkina L.A., Kobrinchuk K.Y., Ivanov P.V., Kapralova G.A.
Chuchalina L.Y., Armashevskaya O.V.
Zanin S.A., Kade A.K., Kadomtsev D.V., Pasechnikova E.A., Golubev V.G., Plotnikova V.V., Sharov M.A., Azarkin E.V., Kocharyan V.E.
Schekotova A.P., Bulatova I.A., Schekotova I.V.
Vlasov A.P., Zaytsev P.P., Vlasov P.A., Bolotskikh V.A., Kononenko S.V., Krendelev I.A., Geraskin V.S.
Antonova V.M., Zlobina O.V., Ivanov A.N., Bugaeva I.O., Zakharova N.B., Puchinyan D.M.
Gervaziev V.B., Mikhaylov A.G., Yakovets E.A.
Pedagogical Sciences
Popova A.O., Ivanova L.A., Danilova A.M., Kazakova O.A.
Borovkova T.I., Lavrinenko T.D., Shi Qiuheng, Zhu Tszyau
Grevtseva G.Y., Kolyada O.V.
Sannikova L.N., Levshina N.I., Yurevich S.N.
Savin S.Z., Kazennov V.E., Levkova E.A., Budnitskiy A.A.
Biological sciences
Pozdeeva A.O., Pozdeev O.K., Valeeva Y.V., Kipenskaya L.V.