Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,682

Issue №4 in 2018

Pedagogical Sciences
Bodina O.V., Piskovatskova A.E., Makarova M.V., Tishkov D.S.
Porodenko V.A., Anuprienko S.A., Samarskaya V.K., Shatskaya E.A.
Maskaeva T.A., Labutina M.V., Chegodaeva N.D.
Clinical medicine
Fominova G.V., Lyalichkina N.A., Kosenko Y.Y., Fominova I.S., Zakharov A.A.
Tokareva N.G., Ignateva O.I., Stepashina N.A., Lapshin A.S.
Cherkasov M.F., Dmitriev A.V., Pereskokov S.V., Kozyrevskiy M.A., Afunts L.S.
Styazhkina S.N., Bashmakov A.B., Idiatullin R.M., Kabanova E.V., Semenovykh E.A.
Dikht N.I., Bucharskaya A.B., Maslyakova G.N., Terentyuk G.S., Pakhomiy S.S., Navolokin N.A., Khlebtsov B.N., Khlebtsov N.G.
Plekhanov A.A., Khvorostukhina N.F., Stepanova N.N., Satueva E.Y., Mamedova M.M.
Radkov I.V., Laptev V.V., Plekhova N.G.
Kirichek E.Y., Vykhodtseva Ivanovna G.I., Ivanov I.V., Dyadigurov A.V.
Medical sciences
Kit O.I., Kolesnikov E.N., Snezhko A.V., Maksimov A.Y., Sagakyants A.B., Al-Khadzh N.K., Zlatnik E.Y., Sitkovskaya A.O., Averkin M.A.
Lepilin A.V., Karabushin V.A., Mukhina N.M., Zhilkina O.V., Zhilkin V.V.
Zarudskiy A.A., Vorobeva A.S., Yaschenko E.A., Perutskiy D.N., Perutskaya E.A., Fetisova V.I.
Novikova V.A., Sorochenko A.A., Autleva F.R.
Life Sciences
Kuznetsova V.L., Soloveva A.G., Peretyagin S.P., Kostina O.V., Presnyakova M.V., Martusevich A.A.
Pedagogical Sciences