Scientific journal
Modern problems of science and education
ISSN 2070-7428
"Перечень" ВАК
ИФ РИНЦ = 0,737

Issue №5 in 2011

Biological sciences
Latypov R.F., Khaziakhmetov F.S.
Minina V.I., Minina V.I., Druzhinin V.G., Druzhinin V.G., Timopheeva A.A., Timopheeva A.A., Larionov A.V.
Balabashin D.S., Balabashin D.S., Zaytseva-Zotova D.S., Toporova V.А., Panina А.А., Markvicheva Е.А., Svirschevskaya Е.V., Aliev Т.К., Aliev Т.К.
Shkurat T.P., Shestopalov A.V., Guskov G.E., Prokofiev V.N., Butenko A.I., Belik T.V., Bibov M.Yu., Lyangasova O.V., Shkurat M.A., Mashkina E.V., Mandzhieva S.S, Butenko E.V., Sevastyanova I.N., Ryzhkov P., Vachkanov E.M.
History of Science
Medical sciences
Dibirov M.D., Kostuchenko M.V., Ramazanova U.I., Isaev A.I., Polyakov I.A., Uanov А.А., Ataev Т.А., Nuhov R.R.
Alexandrov A.V., Makarova T.S., Alekhina I.Y., Emelyanova O.I., Emelyanov N.I.
Sukharev A.E., Sukharev A.E., Achushkova L.M., Achushkova L.M., Bulakh N.A., Bulakh N.A., Ermolajeva T.N., Ermolajeva T.N.
Shchеkotova A.P., Shchеkotov V.V., Bulatova I.A., Latysheva S.E., Nenasheva O.Yu., Krivtsov A.V., Larionova G.G.
Cheryomushnikova I.I., Notova S.V., Barysheva E.S., Davydova N.O., Grivko N.V., Smantser T.A.
Gerasimova N.G., Vaskova N.A., Shuvalova U.V., Kovalenko E.N., Gorbatov V.A., Ahverdieva T.B
Zar Ni Maw Win, Korenevsky N.A., Kuzmin A.A., Kuzmina M.N.
Matveev R.S., Chibisov S.M., Yamashev I.G., Matveev R.S., Chibisov S.M., Yamashev I.G.
Chibisov S.M., Katinas G.S., Dementiev M.V., Kirichek A.A., Sorokin A.V., Kharliskaya E.V., Eremina I.S., Drogova G.M.
Earth Science
Teaching Science
Arutyunyan T.G., Kravchenko V.M., Lavrichenko K.S.
Psychological Science
Sociological Science
Engineering
Kochmarskiy A.V., Bessonov V.A., Chugaynov A.S.
Nemtinov V.A., Gorelov A.A., Gorelov I.A., Nemtinov K.V.
Grahov D.V., Yagupov A.I., Beketov A.R., Baranov M.V.
Pharmaceutical Sciences
Basareva O.I., Kostrov S.V., Bukreeva E.M., Hapchaeva D.A., Lositskaya O.S., Zimina Y.V.
Physics and mathematics
Philosophy of Science
Chemical sciences
Nesterov A.A., Panich A.A., Svirskaya S.N., Krikov V.V., Vasiliev I.V., Marakhovskiy M.A.
Shumilin A.S., Zaseeva I.V., Shahkel'djan I.V., Atroschenko Yu.M., Nikishina M.B., Hodorovskaja A.M.
Economics